You are here
Home > Aerobics & Cardio > เต้นแอโรบิค Aerobic dance

เต้นแอโรบิค Aerobic dance

1 Star

ท่าพื้นฐานที่ใช้กันบ่อย และใช้กันมาก สำหรับการลดน้ำหนักจะแนะนำให้ดำเนินการอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์การหยุดพักระหว่างการออกกำลังกายควรจะอยู่ที่ประมาณ 1 วันเริ่มต้นการฝึกอบรมกับ 30-60 นาที

Similar Articles

Leave a Reply

Top